Odbavení ve vozech MHD Teplice od 1. 1. 2024

Vážení cestující,

v souvislosti se změnou provozovatele MHD Teplice od 1. 1. 2024 dochází i k celkové změně odbavovacího zařízení ve všech vozidlech. Vlivem zpoždění dodávky jeho kompletního a plnohodnotně funkčního softwaru ze strany dodavatele, společnosti Mikroelektronika spol. s r.o., jsme nuceni přistoupit k následujícím dočasným opatřením:

  • od 1. 1. 2024 do odvolání je zavedena přeprava bez odbavení u řidiče – nástup předními dveřmi zůstává zachován;
  • vlivem popsané situace nebude v provozu ani vnější a vnitřní vizuální a akustický informační systém – vozidla budou označena číslem linky a informací o konečné stanici za čelním oknem.

Všem cestujícím se za zhoršený komfort při cestování omlouváme. Vůči dodavateli budou uplatňovány veškeré smluvní sankce vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Děkujeme za pochopení a prosíme o schovívavost zejména vůči našemu provoznímu personálu (řidičům vozidel MHD Teplice).

HISTORIE PODNIKU

Příspěvková organizace Městská doprava Teplice, p.o. byla zřízena statutárním městem Teplice za účelem převzetí a provozování dopravního systému MHD Teplice včetně všech návazných činností, a to od 1. 1. 2024.

INFORMACE MD TEPLICE

Městská doprava Teplice, p.o.

IČO: 17196264

DIČ: CZ17196264

ředitel: Ing. František Stožický

E-mail: info@mdteplice.cz