Prvním ředitelem příspěvkové organizace Městská doprava Teplice, p.o. se stal Ing. František Stožický

Ke dni 15. 9. 2022 byl do funkce ředitele příspěvkové organizace Městská doprava Teplice, p.o. jmenován Ing. František Stožický, který se stal vítězem proběhlého výběrového řízení. Ústecký rodák s více než 30 letou praxí ve veřejné hromadné dopravě díky působení v Dopravním podniku města Ústí nad Labem a.s. a Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvková organizace, bude mít za úkol zejména připravit organizaci na bezproblémový přechod provozu MHD Teplice od stávajícího externího dopravce ARRIVA CITY s.r.o. k datu 1. 1. 2024 a usilovat o další rozvoj organizace i MHD Teplice jako takové.

HISTORIE PODNIKU

Příspěvková organizace Městská doprava Teplice, p.o. byla zřízena statutárním městem Teplice za účelem převzetí a provozování dopravního systému MHD Teplice včetně všech návazných činností, a to od 1. 1. 2024.

INFORMACE MD TEPLICE

Městská doprava Teplice, p.o.

IČO: 17196264

DIČ: CZ17196264

ředitel: Ing. František Stožický

E-mail: info@mdteplice.cz