Změny provozu MHD Teplice od 1. 1. 2024

Vážení cestující, v souvislosti se změnou dopravce MHD Teplice od 1. 1. 2024 proběhnou i drobné změny provozu MHD Teplice.

Pracovní dny (do 18 hodin) – na linkách 101 až 108 interval 30 minut, na linkách 109 a 110 interval 60 minut.

Pracovní dny (od 18 hodin) a víkendy – na všech linkách interval 60 minut, vedení všech linek v celých trasách.

 

Přesun zastávky Jateční – zastávka Jateční bude přesunuta z ul. Jateční do ul. Hřbitovní.

 

Změny na jednotlivých linkách:

Linka 101 – vybrané spoje budou ze zastávky Nová Ves vedeny do zastávky Kladruby,náves (náhrada linky 106). Část spojů bude ze zastávky Maršovská vedena na točnu Anger. Ostatní spoje budou nadále pokračovat do zastávky Olympia. Zároveň bude kompletně ukončena obsluha zastávky Sobědruhy (obsluha linkami DÚK 458, 483, 485 a 804).

Linka 102 – vybrané spoje budou ze zastávky Luna vedeny do zastávky Proboštov,Přítkov, mimo zastávku Anger (náhrada linky 106). Změna koncepce linky – nová trasa: Proboštov,Přítkov/Anger – Luna – Městské sály – Trnovany,PČR – Masarykova – Hlavní nádraží – Benešovo náměstí – Divadlo – Valy – Bílinská – Nemocnice – Řetenice,V Břízkách – Hudcov.

Linka 103 – většina spojů ukončena v zastávce Panorama, namísto stávající zastávky Šanov II – jinak beze změn.

Linka 104 – změna koncepce linky – nová trasa: Panorama – Doubravská – Plavecká hala – Masarykova – Benešovo náměstí – Alejní – Nemocnice – Řetenice,Tolstého. Úsek Nemocnice – Řetenice,Tolstého obsluhován pouze ve špičkách pracovních dnů a celotýdenně v okrajových provozních časech.

Linka 105 – většina spojů ukončena již v zastávce Šanov II, namísto stávající zastávky Panorama – jinak beze změn.

Linka 106 – ukončení obsluhy Proboštova a Přítkova (náhrada linkou 102). V úseku Benešovo náměstí až Libušina všechny spoje vedeny přes zastávky Mánesovo náměstí, Dubská, Hřbitovní a Jateční. Ukončení obsluhy zastávky Třešňovka.

Linka 107 – beze změn.

Linka 108 – beze změn.

Linka 109 – ukončení jednosměrného objezdu Prosetic, všechny spoje obousměrně vedeny přes zastávku Prosetice, žel.zast. V úseku Trnovany,PČR až Trnovany,čerp.st. nově vedena přímo, přes zastávku Trnovany.

Linka 110 – beze změn.

Linka 119 – rozšíření provozu ve večerních hodinách celotýdenně. V úseku Doubravská až Šanov II Trnovanská nově vedena přímo, přes zastávku Šanov II (nebude zajíždět na Panoramu).

Kompletní jízdní řády ve směrem A a B najdete v sekci Cestování MHD - Jízdní řády.

Děkujeme za pochopení a využívání služeb MHD Teplice.

HISTORIE PODNIKU

Příspěvková organizace Městská doprava Teplice, p.o. byla zřízena statutárním městem Teplice za účelem převzetí a provozování dopravního systému MHD Teplice včetně všech návazných činností, a to od 1. 1. 2024.

INFORMACE MD TEPLICE

Městská doprava Teplice, p.o.

IČO: 17196264

DIČ: CZ17196264

ředitel: Ing. František Stožický

E-mail: info@mdteplice.cz